09357286929
Inner Banner
سبک کیوکوشین Kyokushin
کیوکوشین (極 真)کاراته یک سبک از مبارزه ایستاده است و در سال 1964 توسط ماسوتاتسو اویاما استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) بوجود آمد .
یکی از مهمترین خصوصیات سبک کیوکوشین کاراته مبارزه صد درصدی در فاصله نزدیک با حریف و بدون عقب‌نشینی است. در کیوکوشین کاراته برای از بین بردن و کم کردن توانایی حریف از ضربات پیاپی و با قدرت استفاده می شود .
معنی لغوی کیوکوشین بالاترین حقیقت یا نهایت روح می باشد، کیوکو به معنی بالاترین، نهایت بوده  و شین به معنای حقیقت و روح می باشد .