09357286929
Inner Banner
اخبار ورزش و سلامت
امتیاز دهید :

هر آنچه در دفاع شخصی بانوان اهمیت دارد

هر آنچه در دفاع شخصی بانوان اهمیت دارد
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ / تعداد بازدید : 439
دفاع شخصی بانوان مشابه آقایان می باشد با این تفاوت که کمتر از نیروی بدنی خود در دفاع شخصی استفاده کنند .
ولی بطور کلی در دفاع شخصی باید به این نکته توجه کرد که از فنونی استفاده شود که با استفاده از قدرت و نیروی حریف بتوانبم او را مهار کرده و جلوی ضربات و خطرات احتمالی را بگیریم .
نکته دیگر در دفاع شخصی آن است که آشنایی به این تکنیک ها به تنهایی کافی نیست و باید طی گذشت زمان مرتب آنها را مرور کرد تا ملکه ذهن شود و در مواقع خطر بتوان از آن فنون استفاده کرد .
بطور طبیعی هنگام مواجه شدن با خطر فکر انسان از حالت طبیعی خارج شده و قدرت تصمیم گیری و انجام عمل برای فرد مختل می شود، از این رو با تمرین مرتب تکنیک های دفاع شخصی بانوان می توانند در مواقع رویارویی با مهاجم، بتوانند به راحتی با آن برخورد کرده و خطر را از خود دور کنند .