09357286929
Inner Banner
آموزش دفاع شخصی تصویری

یادگیری دفاع شخصی از طریق مشاهده فیلم های دفاع شخصی و همچنیین تصاویر دفاع شخصی برای علاقه مندان به این رشته سودمند می باشد ولی کافی نیست !
مهمترین عامل در یادگیری تخصصی دفاع شخصی تمرین با مربی دفاع شخصی می باشد.
مربی دفاع شخصی با توجه به تجربه و تخصص در این زمینه با توجه به شرایط فیزیکی و جنسیت افراد تکنیک های دفاع شخصی را آموزش می دهد .
وقتی شما ویدئویی از یک آموزش دفاع شخصی را مشاهده می کنید نمیتوانید تشخیص دهید که این تکنیک برای شما مناسب می باشد یا نه ! همچنین تکنیک ها حتما باید با حریف تمرینی کار شود آن هم نه یک بار بلکه بارها و بارها تا ملکه ذهن شما شود .

ارسال نظر
taha یک سال قبل
لغو
پاسخ
0-

دفاع شخصی

طاها یک سال قبل
لغو
پاسخ
1-

دفاع شخصی

شهرزاد یک سال قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟

شهرزاد یک سال قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟

شهرزاد یک سال قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟

شهرزاد یک سال قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟