09357286929
Inner Banner
سبک شوتوکان Shotokan

سبک شوتوکان Shotokan
سبک شوتوکان کاراته از دو کانجی شوتو به معنی نسیم کاج یا کاج های لرزان (pine breeze) و کان به معنی مکان (the place) یا خانه یا مکتب تشکیل شده و چو محل زندگی فوناکوشی Gichin Funakoshi در جنگل کاج بوده، به این نام شکل گرفته است .

بنیانگذار سبک شوتوکان کاراته میگوید :
 کاراته واقعی بدین معناست که در زندگی روزمره ذهن و بدن انسان با تربیت و فروتنی پرورش یابد و در مواقع بحرانی بتواند عدالت را برقرار سازد .
بنیانگذار سبک شوتوکان کاراته ، آقای گیچین فوناکوشی (1906-1945) Gichin Funakoshi


ارسال نظر
taha 9 ماه قبل
لغو
پاسخ
0-

دفاع شخصی

طاها 9 ماه قبل
لغو
پاسخ
0-

دفاع شخصی

شهرزاد 10 ماه قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟

شهرزاد 10 ماه قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟

شهرزاد 10 ماه قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟

شهرزاد 10 ماه قبل
لغو
پاسخ
0-

سلام خسته نباشید ..شما باشگاه ورزشی بانوان خوبی که سبک وینگ چون آموزش بده در تهران (ترجیحا شرق یا مرکز تهران) سراغ دارید؟؟؟؟؟ مربی خوب خانم ؟؟؟